GONBIDATUAK / INVITADXS

Kronologikoki ordenatuak // Ordenadxs cronológicamente

AZAROAK 16 NOVIEMBRE

val flores, idazlea eta aktibista

Idazlea eta disidentzia sexual lesbiana feminista maskulino prosex-aren aldeko aktibista. Lehen Hezkuntzako irakaslea. Filiazio akademikorik gabeko teoriaren grina duen maistra gisa, opakotasun barrokoak liluratutako hitzaren langile gisa, eta bere buruaz seguruegiak diren diskurtsoen hondakinetan muturra sartzen duen feminista gisa, saiakera/poetika idazten, eta tailerrak eta performanceak egiten aritzen da, esku-hartze estetiko-politiko-pedagogikorako modu gisa.

Bere argitalpenen artean honako hauek daude: interruqciones, ensayos de poética activista; La intimidad del procedimiento. Escritura, lesbiana, sur como prácticas de sí; Tropismos de la disidencia; Una lengua cosida de relámpagos; Romper el corazón del mundo. Modos fugitivos de hacer teoría.

Escritora y activista de la disidencia sexual lesbiana feminista masculina prosexo. Profesora en Educación Primaria. Como una maestra apasionada por la teoría sin filiación académica, una trabajadora de la palabra seducida por la opacidad barroca, y una feminista que hurga en los desechos de los discursos demasiado seguros de sí mismos, se dedica a la escritura ensayística/poética y a la realización de talleres y performances como modos de intervención estético-política-pedagógica.

Entre sus publicaciones se encuentran: interruqciones, ensayos de poética activista; La intimidad del procedimiento. Escritura, lesbiana, sur como prácticas de sí; Tropismos de la disidencia; Una lengua cosida de relámpagos; Romper el corazón del mundo. Modos fugitivos de hacer teoría
.

Argazkia/ Foto: Irutxuloko Hitza/Irati Salsamendi

Kearen Artxibogileak

Kearen artxibogileak Tabacalera tabako fabrikako hainbat zigarrogilek eta egungo kultura zentroko zenbait langilek osatutako taldea da. Aldizkako bilerak egiten dituzte 2016ko irailaz geroztik, Tabacalerako eta Tabakalerako istorioei buruzko artxibo komunitario bat eraikitzeko helburuarekin, besteak beste. Artxibo horren lehen bertsio digitala Makusin, Tabakaleraren artxibo digitalean, dago kontsultagai.

Narrazioak eraikitzen diren moduei buruzko gogoeta egin nahi dute, eta ofizial deitutako artxiboetan agertzen ez diren hainbat material jaso. Argazkiak, agiriak, bideoak, audioak eta objektuak barne hartzen ditu. Horietako batzuk lan-prozesuan zehar sortutakoak dira baina gehienak Tabakalerako langile ohiek urte luzez etxean gordetakoak dira. Horrenbestez, etxeetako artxiboak irekiko ditugu; berez, ez ziren gorde jendaurrean erakusteko, baina urteak igaro ahala, garrantzitsu bihurtu dira eta gure iraganaren irakurketa kritikoa egiteko aukera ematen dute eta, beraz, baita gure orainaldiarena ere. Alderdi biografikoari, afektiboari edo gatazkatsuari lotutako gaietan jarri dute arreta, eta horien bitartez, orokorrean historiaren ideia eta zehazki fabrika honen historia zabaldu nahi duten kontakizunak aurkezten dituzte.

Taldeko parte-hartzaileen artean landu dute materialen aukeraketa, antolakuntza eta aurkezpena, baina artxibo hori egituratzeko milaka moduetako bat besterik ez da ikusten hemen; horregatik, bisitaria egituran sakontzera gonbidatzen dute, baina, aldi berean, baita materialak berrinterpretatzera, berrantolatzera, birsailkatzera, birkokatzera eta material berriak ekartzera ere. Iraganaren begirada nostalgiko eta laua aurkezteko ideiatik aldenduta, kontakizuna “estutzen” ahalegintzen dira, agiri bakoitza leku jakin batetik irakurtzeko eta begiratzeko angelu jakin bat iradokiz. Materialak gaika antolatu dira. Gai horiek, nolanahi ere, zabalak dira, eta bakoitzaren barruan a priori imajinatuko genituzkeen ideia aurreikusgarri batzuk zabaltzeko ahalegina egin da.

Horrenbestez, prozesu kolektibo hau artxiboa ez ezik komunitatea eraikitzeko gune gisa planteatzen da. Hiriko beste eragile batzuekin batera, fabrikako beste langile ohi batzuekin batera, auzoko beste bizilagun batzuekin batera eraikitzen jarraitzeko espazioa. 

Elkarrekin lan egiten jarrai dezagun!

Kearen artxibogileak dira, momentuz: Clara Álvarez, Mariasun Arratibel, Marivi Arratibel, Pili Jauregi, Lupe Luengo, Maria Jesús Nestar, Leire San Martin, Ana Revuelta eta Maite Sorozabal.

Archiveras del humo es un grupo formado por antiguas cigarreras y actuales trabajadoras de Tabakalera. Celebran reuniones periódicas desde septiembre de 2016 para, entre otras cosas, construir un archivo comunitario sobre las historias de Tabacalera y Tabakalera. La primera versión de ese archivo ya está disponible para su consulta en el archivo digital de Tabakalera, Makusi. 

En este proceso reflexionan sobre los modos en que normalmente se construyen las narraciones, y recogen parte de los materiales que no aparecen en los archivos considerados oficiales. Se trata de fotografías, documentos, vídeos, audios y objetos que, por una parte se han ido generando durante el proceso de trabajo, pero que en su mayoría han sido guardados durante años por las ex-trabajadoras de esta fábrica. Se publican, por lo tanto, una serie de archivos domésticos, que en su origen no fueron preservados para ser mostrados públicamente pero que con el paso de los años se tornan relevantes y generan la posibilidad de lanzar una lectura crítica a nuestro pasado y, como consecuencia, también a nuestro presente. El archivo enfatiza en temas vinculados con lo biográfico, lo afectivo o lo conflictivo, y a través del mismo se presentan una serie de relatos que quieren ampliar la idea de historia en general, y la de esta fábrica en particular.

Todas las participantes del grupo han trabajado en la selección, organización y presentación de los materiales pero lo que aquí se visualiza es solo una de las miles de formas posibles de articular este archivo. Por ello invitan al usuario a que profundice en la estructura propuesta pero al mismo tiempo a que reinterprete, reordene, reclasifique, recoloque e incluso aporte nuevos materiales. Alejándonos de la idea de presentar una mirada nostálgica y plana del pasado, a lo largo del proceso se ha tratado de “estrujar” el relato para leer cada documento desde un lugar en concreto, sugiriendo un posible ángulo desde el que mirar. Los temas bajo los que se organizan los materiales son sin embargo bien amplios, en un esfuerzo por expandir ciertas ideas más bien previsibles que a priori imaginaríamos dentro de cada bloque temático.

Por tanto, este proceso colectivo se propone como lugar desde el que continuar construyendo no solo archivo sino también comunidad. Con otros agentes de la ciudad, con otras extrabajadoras de la fábrica, con otras vecinas y vecinos del barrio. 

¡Sigamos trabajando juntas!

De momento forman parte del grupo La Archiveras del humo: Clara Álvarez, Mariasun Arratibel, Marivi Arratibel, Pili Jauregi, Lupe Luengo, Maria Jesús Nestar, Leire San Martin, Ana Revuelta eta Maite Sorozabal.

AZAROAK 17 NOVIEMBRE

Júlia Martí Comas, FeministAlde eta Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)-eko kidea

Júlia Martí Comas Garapenari buruzko Azterketetan doktorea eta Latinoamerikako Multinazionalen Behatokiko (OMAL) ikertzailea da; era berean, Euskal Herriko mugimendu feministan aritzen da, eta Viento Sur aldizkariaren erredakzioaren parte da. Bere ikerketa esparrua korporazio-boterearekiko erresistentziak eta alternatiba ekofeministak dira.

Júlia Martí Comas es Doctora en Estudios sobre Desarrollo, investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), milita en el movimiento feminista de Euskal Herria y forma parte de la redacción de Viento Sur. Su ámbito de investigación son las resistencias al poder corporativo y las alternativas ecofeministas.

Jornaleras de Huelva en lucha

Huelva probintzian (Andaluzia) bizi garen landa eremuko eta manipulatuen arloko emakumeen talde autoantolatu bat gara.

Elkartuta, gure eskubideen alde borrokatzeko, jornalera klasearentzat bizi-baldintza eta lan-baldintza duinak lortzeko, feminismoetatik, ekologismotik eta antiarrazismotik lan egiten dugu, prekarietatea eta zapalkuntza hamarkadekin amaitzeko asmo irmoz.

Somos un grupo autoorganizado de mujeres trabajadoras del campo y del manipulado que vivimos en la provincia de Huelva, Andalucía.

Unidas para luchar por nuestros derechos, para lograr unas condiciones de vida y trabajo dignas para la clase jornalera, trabajamos desde los feminismos, el ecologismo y el antirracismo, decididas a terminar con décadas de precariedad y opresión.

Alianzas rebeldes. Un feminismo más allá de la identidad
(Laura Macaya eta Nuria Alabao argitalpeneko parte hartzaileak)

Liburu hau askatasun ariketa bat da. Feminismoaren barruan aniztasuna eta disentsua balioekin konprometituta dauden hainbat ahotsen arteko aliantza errebeldea da. Beti baztertzaileak diren inposatutako batasun faltsuen aurrean, eta zinismoaren eta axolagabekeriaren aurka ere bai, proiektu honek onartzen du ez dagoela feminismo bakarra, baizik eta feminismo asko; gainera,  ulertzen dugu horietako batzuekin desadostasuna adierazteko aukera izateaz gain, gure desadostasunak azaltzeko betebeharra dugula. 

Parte hartzen duten egileek beren ikuspegitik egiten dute, elkarren artean desberdinak diren ikuspegietatik, baina gaur egun feminismoak zeharkatzen dituzten eztabaida nagusiei aurre egiten dien, eta haiekiko jarrera hartzen duen liburu kritiko baten bueltan aliatuta. Zenbait feminismok bide penalen eta zentsura-modu desberdinen gehiegizko erabilerari egindako kritikak hainbat ahots konprometitu bildu ditu, diskurtso feminista batzuen deriba dogmatiko eta zigortzaile batzuen aurka egiteko. Liburuan jasotzen diren testu batzuen konpromisoa da sexualitatearen esparruan errudunak eta moralistak ez diren ikuspegiak defendatzea, eta arrisku sexualean oinarritutako diskurtso feministen aurrean posizionatzen dira. 

Feminismoa beste mugimendu eta borroka sozial batzuekin aliatuta defendatzeak –Sexu-langileekin, transekin, emakume migratzaileekin eta bizitza prekarioei lotutako beste hainbeste pertsonarekin aliantzan– feminismo baztertzaileekiko distantzia hartzen duten hainbat egile biltzen ditu.

Egileak: Miriam Solá, Paloma Uriía, Santiago Alba Rico, Paz Francés, Vileta Assiego, Laura Pérez, Miren Otrubay, Noemi Parra, Miquel Missé, Sejo Carrascosa, Nuria Alabao, Mamen Briz, eta Siobhan Guerrero.

Este libro es un ejercicio de libertad. Es una alianza rebelde entre distintas voces comprometidas con el valor la pluralidad y el disenso en el interior del feminismo. Frente a las falsas unidades impuestas, que siempre son excluyentes, y también contra el cinismo y la indiferencia, este proyecto asume que no hay uno sino muchos feminismos y que tenemos no solo la posibilidad de disentir con algunos de ellos sino el deber de explicar nuestras discrepancias. Las autoras y autores que participan lo hacen desde sus propias perspectivas, diferentes entre sí, pero aliadas en torno a un libro decididamente crítico que afronta los principales debates que atraviesan hoy a los feminismos y toma posición con respecto a ellos. La crítica al uso excesivo que algunos feminismos han hecho de las vías penales y de diversas formas de censura reúne a una serie de voces comprometidas contra algunas derivas dogmáticas y punitivas de ciertos discursos feministas. La defensa de perspectivas no culpabilizadoras ni moralistas en el ámbito de la sexualidad es el compromiso de una serie de textos que toman posición frente a discursos feministas centrados en el peligro sexual. La defensa de un feminismo en alianza con otros movimiento y luchas sociales -en alianza con las trabajadoras sexuales, las personas trans, las mujeres migrantes y otras tantas personas atadas a vidas precarias- aglutina a una serie de autoras que toman distancia con feminismos excluyentes.

Autoras y autores: Miriam Solá, Paloma Uriía, Santiago Alba Rico, Paz Francés, Vileta Assiego, Laura Pérez, Miren Otrubay, Noemi Parra, Miquel Missé, Sejo Carrascosa, Nuria Alabao, Mamen Briz, y Siobhan Guerrero.

Alargun Beltzak

Alargun Beltzak gara, konfinamenduan erein zen proiektua. Musikaren bitartez espazioak okupatzeko eta saretzeko beharra identifikatu genuen, gu denak zeharkatzen gintuen behar batetik abiatuta. Izan ere, kide guztiek bizi izan dugu musikaren inguru hipermaskulinizatuak eta horri konponbidea eman nahi genion. Gu denek espazioa eman nahi diegu gure ahots eta gorputzei musikaren bitartez, gu denek emakume* edo/eta izate konplaziente horren alarguntzea aldarrikatu nahi dugu. Ongi etorri gure festara!

Somos Alargun Beltzak (Viudas Negras), un proyecto que se sembró durante el confinamiento. A partir de una necesidad que nos atravesaba a todas, identificamos la necesidad de ocupar espacios y de crear redes a través de la música. Todas las integrantes del grupo hemos vivido los entornos hipermasculinizados de la música, y queríamos poner remedio a esa realidad. Mediante la música, todas nosotras queremos dar voz a nuestras voces y a nuestros cuerpos, y todas nosotras queremos reivindicar la viudedad de esa mujer* y/o ser complaciente. ¡Bienvenidas a nuestra fiesta!

AZAROAK 18 NOVIEMBRE

GureHaizeak

GureHaizeak Gros auzoko Txofre kalean dagoen ileapaindegi komunitario bat da. Bere izena hitz-joko bat da: guraizeak eta “gure haizeak”; aire berriekin gatozelako, gure agitazio eta barne-mugimendu propioekin, uhin hedakor berri batekin. Azkenik “gure” honen garrantzia: funtsezko osagaia, kolektibotasunarena. Bidegabeko egitura batean bizitzeak dakarren deserosotasunak batu gaitu eta gauzak modu desberdin batean egin nahi ditugu.

GureHaizeak es una peluquería comunitaria situada en el barrio de Gros, en la calle Txofre. Su nombre es un juego de palabras en euskera. Una mezcla entre guraizeak (tijeras, en euskera) y gure haizeak (nuestros vientos, en euskera). Las tijeras, por eso de que cortan y también transforman. Nuestro viento, porque venimos con nuevos aires, con nuestra agitación y nuestra movida, con una nueva onda expansiva. Por último, el “gure” (nuestro, en euskera): es el componente esencial, el del colectivo. Nacemos desde la incomodidad de vivir en una estructura injusta y queremos hacer las cosas diferente.

TUPUST!

Tupust! 2016an Donostian sortutako komikigileen kolektiboa da. Partaideak komikigileak edota ilustratzaileak gara, euskaraz eta ikuspuntu feministatik lan egiten dugunak. Kolektibo honen lehen emaitza izen bereko Tupust! liburua izan zen (Txalaparta, 2019). Lehen ale hura “ni”-aren ingurukoa izan zen; orain, berriz, “zu” gaia lantzen duen komiki bilduma berri batekin gatoz. Tupust!-eko talde eragilea 9 kidek osatzen badugu ere, liburuan beste zenbait artista gonbidatu ditugu. Balio handia ematen diogu kolektibotasunari eta ahots eta estetika berriak plazaratzeari. Euskal Herriko txoko ezberdinetako autoreek hartu dugu parte liburuan eta «zu»a oinarri hartuta norberak bere komikia sortu du baldintza bakarrarekin: bi koloretan egitea, urdina eta laranja, lanak batasun kromatiko bat izan dezan.

El colectivo Tupust! nació en 2016 en la ciudad de Donostia. Se trata de un colectivo que está formado por creadoras de cómic feminista y en euskera. El primer resultado de este colectivo fue el libro «Tupust!» (Txalaparta,2019). Aquel primer número giró en torno al «yo», y ahora venimos con una nueva colección de cómics que trata el tema «tú». Aunque el grupo motor se Tupust! este formado por 9 miembros, en el libro hemos invitado a participar a otros artistas; ya que, damos mucho valor a la colectividad y el lanzamiento de nuevas voces y estéticas. En el libro hemos participado autores de diferentes rincones de Euskal Herria y a partir del «tú» cada autor ha creado su propio cómic con la única condición de hacerlo en dos colores: azul y naranja. De esta manera hemos querido conseguir una unidad cromática.

Euskal Herriko Neska* Gazteak

Euskal Herriko neska* gazteak”, izenak dioen bezala Euskal Herriko neska*gazte talde ezberdinen sarea dugu. Hainbat behar eta kezkek bultzatuta sortu genuen sarea, herrialde desberdinetako neska* gazte batzuen artean. Alde batetik, neska* gazte subjektu politikoa ezaugarritu eta neska* gazteon problematika zehatzak mahaigaineratzeko beharra sentitzen genuen. Bestetik, neska* gazteon arteko saretzea emateko eta gure problematikei erantzuteko, planteamendu eta egitasmo komunak garatuko zituen marko bat beharrezkoa zela baloratzen genuen. Beraz, bi helburu horiek oinarri izanik, neska* gazteon arteko harremanak sendotu eta sarea ehuntzen joan izan gara, hainbat egitasmori bide emanez.

Euskal Herriko Neska* Gazteak (Chicas* jóvenes de Euskal Herria), como su nombre indica, es una red de grupos de chicas* jóvenes de Euskal Herria. Creamos la red por diversas necesidades e inquietudes, entre chicas* jóvenes de diferentes territorios. Por un lado, sentíamos la necesidad de caracterizar al sujeto político chica* joven y plantear nuestras problemáticas concretas. Por otro lado, para poder entretejer relaciones entre nosotras, y poder dar respuesta a nuestras problemáticas, veíamos la necesidad de un marco que desarrollara planteamientos y proyectos comunes. Por lo tanto, en base a estos dos objetivos, hemos ido consolidando las relaciones entre las chicas* jóvenes y tejiendo la red, dando paso así a diferentes proyectos.

nucbeade

nucbeade Quiela Nuc (1990) eta Andrea Beade (1988) artistek osatutako taldea da. Ikus-entzunezko bitartekoaren, instalazioaren eta performancearen bidez, nucbeadek historiografia hegemonikotik kanpo kontakizunak eraiki eta erreskatatzen ditu.

Bere piezak La Casa Encendida (Generación 2021, Madril), Matadero Madrid, Kunstraum Kreuzberg/Bethanien (Berlin), Museum Of Impossible Forms (Helsinki), Cervantes Institutua, Amadís aretoa (Madril), RMIT Art Intersect Spare Room (Melbourne), Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona, Alcances-ko zinema dokumentalaren jaialdia (Cádiz), Márgenes jaialdia (Madril), Malagako zinema jaialdia, Cinespaña (Toulouse), BideOtik Azkuna Zentroa Alhóndiga Bilbao eta Queer Lisboa moduko jaialdi, museo eta galerietan erakutsi dira.

nucbeade es un colectivo formado por las artistas Quiela Nuc (1990) y Andrea Beade (1988). A

través del medio audiovisual, la instalación y la performance, nucbeade construye y rescata relatos fuera de la historiografía hegemónica.

Sus piezas han sido mostradas en festivales, museos y galerías como La Casa Encendida

(Generación 2021, Madrid), Matadero Madrid, Kunstraum Kreuzberg/Bethanien (Berlín), Museum of Impossible Forms (Helsinki), Instituto Cervantes, Sala Amadís (Madrid), RMIT Art Intersect Spare Room (Melbourne), Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona, Festival de Cine Documental Alcances (Cádiz), Festival Márgenes (Madrid), Festival de Málaga, Cinespaña (Toulouse), BideOtik Azkuna Zentroa Alhóndiga Bilbao o Queer Lisboa.

Beatriz Herráez

Artearen historialaria da. 2018ko abendutik Euskal Herriko Arte Garaikidearen Museoko (Artium Museoa) zuzendaria da. Aurretik, Reina Sofia Arte Zentro Nazionaleko Bildumen Saileko kide izan da; era berean, Montehermoso Kulturuneko komisaria-buru izan da, eta erakunde hau arte garaikidearen esparruan sexuen arteko berdintasun-politikak aplikatzen aitzindaria da.

Erakusketa ugariren komisarioa izan da, besteak beste, Moyra Davey, June Crespo, Katinka Bock, Julia Spinola, Susan Hiller, Itziar Okariz, Erlea Maneros Zabala, María Luisa Fernández eta Gema Intxausti artisten gisakoei eskainitakoak. Euskadiko Museoen Aholku Batzordeko kide eta Etxepare Institutuko kide hautetsia da.

Es Historiadora del arte. Desde diciembre de 2018 ocupa el cargo de directora del Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco, Artium Museoa. Previamente, ha formado parte del Departamento de Colecciones del Museo Nacional Centro de arte Reina Sofía, y ha sido comisaria-jefa de Montehermoso Kulturunea, una institución pionera en la aplicación de políticas de igualdad entre los sexos en el campo del arte contemporáneo.

Ha sido comisaria de numerosas exposiciones, entre otras, las dedicadas a artistas como Moyra Davey, June Crespo, Katinka Bock, Julia Spinola, Susan Hiller, Itziar Okariz, Erlea Maneros Zabala, María Luisa Fernández y Gema Intxausti. Es miembro del Consejo Asesor de Museos de Euskadi y vocal electa del Instituto Etxepare.

Elvira Dyangani Ose

Bartzelonako Museu d ‘Art Contemporaniko (MACBA) zuzendaria da. Aurretik, Londresko The Showroom-eko zuzendaria izan zen. Goldsmithseko Kultura Bisualen Saileko irakaslea eta Fondazione Pradako Pentsamendu Kontseiluko kidea da. Aurretik, Goteborgeko Arte Garaikideko Nazioarteko Biurtekoaren zortzigarren edizioaren kuradorea, eta Tate Modernen Nazioarteko Arte kuradorea izan zen.

Es Directora del Museu d’Art Contemporani de Barcelona. Anteriormente, fue Directora de The Showroom, Londres. Profesora en el Departamento de Culturas Visuales de Goldsmiths y es miembro del Consejo de Pensamiento de la Fondazione Prada. Anteriormente, Curadora de la octava edición de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Gotemburgo y Curadora de Arte Internacional en Tate Modern.

Yaiza Hernández Velázquez

Filosofian doktorea Centre for Research in Modern European Philosophyn (CRMEP) eta Visual Cultures saileko irakaslea, Goldsmiths, University of London. Aurretik, Central Saint Martinsen sei urtez lan egin zuen, eta han MRes in Exhibition Studies zuzendu zuen. Unibertsitatera itzuli aurretik, hainbat hamarkadatan kultura-erakundeetan lan egin zuen; besteak beste, MACBAko (Bartzelona) Programa Publikoetako burua, CENDEACeko (Murtzia) zuzendaria, eta Las Palmaseko (Kanaria Handia) CAAMeko kontserbadorea izan zen. Bere ikerketa erakunde horietan zentratzen da, zentzu zabalean ulertuta.

Bere azken argitalpenetako batzuk dira honakoak: Who Needs Exhibition Studies?, Art and Its Worlds-en. Exhibitions, Institutions and Art Becoming Public (Afterall, 2021); Imagining Curatorial Practice after 1972, Curating after the Global-en (MIT Press, 2019); eta Cortocircuitos del museo y la autonomía, ¡Autonomización! ¡Autonomía!-en (TEA, 2019).

Doctora en Filosofía por el Centre for Research in Modern European Philosophy (CRMEP) y profesora del departamento de Visual Cultures, Goldsmiths, University of London. Con anterioridad trabajó durante seis años en Central Saint Martins donde dirigió el MRes in Exhibition Studies. Antes de regresar a la universidad trabajó durante décadas en instituciones culturales, entre otras cosas como Jefa de Programas Públicos en el MACBA (Barcelona), directora del CENDEAC (Murcia) y conservadora en el CAAM (Las Palmas de Gran Canaria). Su investigación se centra en dichas instituciones, entendidas en un sentido amplio.

Algunas de sus publicaciones recientes incluyen, “Who Needs Exhibition Studies?” en Art and Its Worlds. Exhibitions, Institutions and Art Becoming Public (Afterall, 2021); «Imagining Curatorial Practice after 1972» in Curating after the Global (MIT Press, 2019) y «Cortocircuitos del museo y la autonomía» in ¡Autonomización! ¡Autonomía! (TEA, 2019).

Elena Prous

Erizaintzako tituluduna da 2006tik. Gaur egun filosofiako Master bat ikasten ari da UOCen. Bizitza Independentearen Mugimenduko kide da 2010az geroztik, bai eta beste lantalde batzuetako kide ere; azken horiekin jardunaldiak eta hitzaldiak egin ditu, esaterako, Jornadas Cojas, Transfeministas y otras rarezas, 2018ko maiatzean Madrilen.

Pertsona elbarri gisa irakurritakoen errealitateari buruzko prestakuntzak eta aholkularitzak eman ditu; 2021ean, esaterako, Bartzelonako LGTBIQ+ zentroan, Bartzelonako Kooperazioko Ekonomia Eskola Feministan, eta Les Impuxibles-en FAM-en aholkularitza artistikoan.

Aniztasun funtzionalaren inguruan lan egiten du hainbat metodologiatatik. Gorputza jarri zuen Aguanta tú que puedes performancean 2018ko maiatzean, baita Quién puede desobedecer? performancean; azken hori Antonio Centeno eta Paul Preciadorekin batera 2019ko urtarrilean. Baita idazketatik ere lan egin izan du arlo horretan, hala nola, derechoshumanos ya!, La Madeja, Pikara magazine, Diario.es eta El Salto hedabideetan.

Gaur egun ‘Laincontenida.com’ blogean idazten du.

Titulada en enfermería desde 2006. Actualmente estudia un Máster en filosofía en la UOC.

Forma parte del Movimiento de Vida Independiente desde 2010 y de otros grupos de trabajo con los que ha llevado a cabo Jornadas y charlas; «Jornadas Cojas, Transfeministas y otras rarezas en mayo 2018» en Madrid.

Ha dado formaciones y asesorías sobre las realidades de las personas leídas como discapacitadas. En el último año 2021 para el centro LGTBIQ+ y en la Escuela de Economía Feminista de Cooperaciò en Barcelona y en la asesoría artística de FAM de Les Impuxibles.

Trabaja en torno a la diversidad funcional desde diferentes metodologías. Poniendo el cuerpo con la performance «Aguanta tú que puedes» en Mayo de 2018 o con la Performance «¿Quién puede desobedecer?» en la conferencia «Lorenza´s Way»: práctica artística, diversitat funcional i desobediencia epistémica con Antonio Centeno y Paul Preciado en Enero de 2019. Y también desde la escritura en revistas como; derechoshumanos ya! La Madeja y Pikaramagazine, el Diario.es y El Salto.

Actualmente escribe en el blog: Laincontenida.com.

Argazkia/foto: Eulalia Abaitua
Testua: Leire Palacios

#MauriziakEzDauInorHil

Abiapuntua gogoan dugun irudi bat da: Maurizia Aldeiturriagak panderoa astintzen du eta Aupa, Maurizia! bere buruari oihukatzen dio. Kantatzen dituenetako asko kopla zaharrak dira eta beste hainbat inprobisazioz sortutakoak.

Abiapuntua gogoan dugun jarrera bat da: Aupa, Maurizia! oihukatuta Mauriziak bere burua zaintzen du, Mauriziak, propio, bere buruari lekua emateko ariketa egiten du.

Irudi eta jarrera horretatik jaio da #MauriziakEzDauInorHil zuzenekoa. Euskal folklore digitala argitara ekarri, eta kopla zahar haiek formatu berri hauekin harilkatzen ditu. Transmisio ariketa ere bada #MauriziakEzDauInorHil, izan ere, gugana iritsi daitezen eszenan lekua ematen zaie Mauriziaren egitetik jasotako doinu tradizionalei, kopla zaharrei eta ilunpetik argitara ekartzen diren orduko istorioei. Teknologia zahar eta berriek bat egiten duten leku horretan sortua da #MauriziakEzDauInorHil, plazandreei gorazarre egiteko.

Historia idazten dutenen aurrean Aupa, Maurizia! oihukatzeaahalduntzearen jaiotza naturala izan zen. Gorputz orok ito dezakeen nahiaren eztanda da, espazioa sortu eta horretan lekua hartzea da, ni naiz edo gu gara ozen esatea da. Esentzia horrekin jaio da #MauriziakEzDauInorHil, presentzia gorpuzteko, kulturan besteari lekua egiteko eta leku hartze horren inertziak zalantzan jartzeko.

Euskal iruditegi kulturalaren eta folklorearen berrirakurketa bat proposatzen du #MauriziakEzDauInorHil proiektuak.Sustraietan ditu ahalduntze kolektiboa, elkarri lekua egitea, agentzia aitortzea, gurea den orgia bat, gurea den akelarre bat, gure festa.

Gurea da #MauriziakEzDauInorHil

Maurizia ez naiz ni.
Baina, ni ere banaiz Maurizia.
Maurizia ez zara zu.
Baina, zu ere bazara Maurizia.
Maurizia ez gara gu.
Baina, gu ere bagara Maurizia.

AZAROAK 20 NOVIEMBRE

Ana Lucía Nacher Cobo

Alcoy-n (Alacant) jaio zen 1975/08/21ean, eta gaztetxo zela Lanzarotera joan zen bizitzera familiarekin.

Lan adinak horretarako aukera eman zionean, hotel sektoreko garbiketa saileko plantillan sartu zen, familia bizitzarekin bateragarri egiteko ordutegia eskaintzen ziolako.

Lehen pertsonan jasan zituen sektorea kondenatu zuten bi lan-erreformak (2010 Zapatero-2012 Rajoy), eta horrek lan eskubideen aldeko edozein gizarte mugimendutan gero eta modu aktiboagoan parte hartzera bultzatu zuen. Gaur egun, Lanzaroteko Kellys elkarteko bozeramailea eta elkarteko presidenteordea da. Era beran, Kanarietako Sindikatuen koordinakundean parte hartzen du.

Libre dagoenean, arrakala digitala murrizten laguntzen du, kolektibo ahulenei gutxieneko bizi-diru-sarrera, ziurtagiri digitala eta edozein tramite telematiko eskatzen lagunduz.

Nacida el 21/08/1975 en Alcoy, Alicante, a una temprana edad se trasladó a Lanzarote con su familia.

Desde que su edad laboral se lo permitió, se incorporó a la plantilla del departamento de limpieza del sector hotelero debido a su concreción horaria para compatibilizar con la vida familiar.

Sufrió en primera persona las dos reformas laborales que condenaron al sector (2010 Zapatero-2012 Rajoy), lo cual le hizo participar de forma más activa cada vez en cualquier movimiento social en defensa de los derechos laborales. Actualmente es portavoz de las Kellys Lanzarote y vicepresidenta de la asociación. Forma parte de la coordinadora de Sindicalistas de Canarias.

Cuando la disponibilidad se lo permite, colabora en reducir la brecha digital ayudando a la solicitud del Ingreso Mínimo Vital, certificado digital y cualquier trámite telemático a los colectivos más vulnerables.

Elena Ramirez Boixaderas

2017tik Donostiako bizilaguna da. Bartzelonan Gizarte eta Kultur Antropologiako gradua eta masterra ikasi zituen, eta geroztik ikertzaile eta teknikari moduan ondare etnologiko eta immaterialaren arloan lan egin du, Kataluniako Generalitatean eta Euskal Herriko Unibertsitatean. Gaur egun, gizarte ikerketa aplikatuaren eremuan lan egiten du. Bartzelonan zein Donostian, auzoen defentsako eta turistifikazioaren aurkako herri mugimendu desberdinetan parte hartu du.

Egun, Bizilagunekin Plataformako kide aktiboa da. Kolektibo honek Donostiako gaur egungo turismo ereduak sortzen dituen ondorio negatiboak salatzen ditu, eta desazkunde turistikoa irtenbide gisa aldarrikatzen du.

Desde 2017 es vecina de Donostia. Estudió un grado y un máster en Antropología Social y Cultural en Barcelona, y desde entonces ha trabajado como investigadora y técnica en el campo del patrimonio etnológico e inmaterial, en la Generalitat de Cataluña y en la Universidad del País Vasco.

Actualmente trabaja en el campo de la investigación social aplicada. Tanto en Barcelona como en Donostia, ha participado en diferentes movimientos populares en defensa de los barrios y en contra de la turistificación. Actualmente es miembro activo de la Plataforma Bizilagunek. Este colectivo denuncia los efectos negativos que genera el modelo turístico actual de Donostia, y reivindica el decrecimiento turístico como solución.

Argazkia/foto: Mónica Gascón

Parole de Queer

Parole de queer paperezko formatuan zein online argitaratutako aldizkaria da, Irene Salak eta Marián Torresek editatua eta Nac Bremónek diseinatua. Aldizkari honen asmoa da denbora errealeko artxibo izatea genero- eta sexu-minorientzat, bai euren ekintzak eta ekoizpenak jasotzeko, baita euren borrokak biltzeko ere, zeinak ez diren identitatearen zentzuan ulertzen baizik eta Foucaultek «bizitza forma berri baten asmakuntza» zeritzon horretan.

2009an argitaratu zuten lehen aldiz, eta Espainiako Estatuan teoria queer, transfeminista eta antiespezisten erreferente bihurtu da. Besteak beste, Paul B. Preciado, Itziar Ziga, Del Lagrace Volcano, Shu Lea Cheang, Catia Faria, O.R.G.I.A, Lazlo Pearlman, Annie Sprinkle, PostOp eta Sayak Valencia filosofoek, idazleek eta artistek parte hartu dute.

Parole de Queer, «Super Bollo contra la L.E.F.A» komikiaren gidoilariak ere bagara; Continta me tienes argitaletxeak argitaratu zuen 2020an.

Parole de queer es una revista en formato papel y online, editada por Irene Sala y Marián Torres y diseñada por Nac Bremón que pretende ser un archivo en tiempo real de la acción y la producción de las minorías de género y sexuales y de sus luchas no por la identidad sino por eso que Foucault denominaba la invención de una nueva forma de vida.

Publicada por primera vez en el año 2009, se ha convertido en un referente de las teorías queer, transfeministas y antiespecistas en el Estado español. Y ha contado con la participación de filosofes, escritores o artistes como Paul B. Preciado, Itziar Ziga, Del Lagrace Volcano, Shu Lea Cheang, Catia Faria, O.R.G.I.A, Lazlo Pearlman, Annie Sprinkle, PostOp o Sayak Valencia, entre muches otres…

Parole de Queer, también somos guionistas del cómic «Super Bollo contra la L.E.F.A», editado en 2020 por la editorial Continta me tienes.

Maialen Sagues

Animalien askapenerako mugimenduko militantea. Donostiako Askekintza eragilean hasi zen duela 5 urte eta ondoren Nor talde antiespezistaren eraketan parte hartu zuen. Nor talde komunikatibo gisa aurkezten da, bere burua antiespezista, feminista eta euskaltzaletzat duelarik. Azken urteetan Norrek, Euskal Herriko mugimendu antiespezistaren saretzea eta honen bozgorailu izatea izan du helburu. Diseinatzaile grafiko bezala hartzen zuen parte hasieran, gaur egunean taldeko bozeramaile rola betetzen du. Talde lanean hurrengo proiektuetan parte hartu du: Gurean Dokumentalaren ekoizpena, Aterpetuak liburuaren itzulpena eta publikazioa, Hiltegi eta zooen inguruko bi ikusentzunezko ikerketa, Gizakiz bertze aldizkariaren publikazioa, nor.eus blogaren kudeaketa eta Lorratzean dokumentalaren ekoizpena.

Militante del movimiento de liberación animal. Comenzó hace 5 años en el colectivo Askekintza de Donostia, y posteriormente participó en la formación del grupo antiespecista Nor. Se presenta como un grupo comunicativo, que se autodefine como antiespecialista, feminista y euskaltzale. En los últimos años, Quién ha tenido como objetivo la red del movimiento antiespecista en el País Vasco y ser altavoz del mismo, participando inicialmente como diseñador gráfico, en la actualidad desempeña el rol de portavoz del grupo. En el trabajo en equipo ha participado en los siguientes proyectos: producción del Documental Gurean, traducción y publicación del libro Aterpetuak, dos investigaciones audiovisuales sobre mataderos y zoos, publicación de la revista Gizakiz beste, gestión del blog nor.eus y producción del documental Lorratzean.

Eider Rodriguez

Publizitate eta Zinema ikasketak egin zituen, eta editore eta gidoilari jardun du Eider Rodriguezek. Gaur egun, EHUko irakaslea da. Lehen literatur lana 2004an argitaratu zuen Susaren eskutik: Eta handik gutxira gaur. 2007an Haragia, 2010ean Katu jendea eta 2017an Bihotz handiegia izeneko ipuin liburuak kaleratu zituen. Errelatoa ez da landu duen genero bakarra, ordea: besteak beste, Santa Familia komikiaren gidoilaria izan da, Irene Nemirovskyren Dantzaldia (Le Bal) eleberria itzuli du, eta Itsasoa da bide bakarra eta Idazleen gorputzak saiakera literarioen egilea da. Bere azken lana Eraikuntzarako materiala eleberria da.

Estudió Publicidad y Cine, y ha ejercido de editora y guionista. Actualmente es profesora de la UPV. Publicó su primera obra literaria en 2004 de la mano de Susa: Eta handik gutxira gaur. También ha publicado los libros de cuentos Haragia (2007), Katu jendea en (2010) y Bihotz handiegia (2017). El relato no es el único género en el que ha trabajado: entre otros trabajos, ha sido guionista del cómic Santa Familia, ha traducido la novela Dantzaldia (Le Bal) de Irene Nemirovsky, y es la autora de los ensayos literarios Idazleen gorputzak y Itsasoa da bide bakarra. Su último trabajo es la novela Eraikuntzarako materiala.

Argazkia/foto: Jon Hernaiez

Karmele Jaio Eiguren (Gasteiz, 1970)

Hiru ipuin liburu –Hamabost zauri (2004), Zu bezain ahul (2007) eta Ez naiz ni (2012) – hiru nobela –Amaren eskuak (2006), Musika airean (2009) eta Aitaren etxea (2019)–, eta poesia liburu bat, Orain hilak ditugu (2015), argitaratu ditu. Amaren eskuak nobelaren ingelesezko itzulpenak, Her mother’s hands, English PEN Translation Award saria jaso zuen eta Aitaren etxea nobelarekin 2019ko Euskadi Literatura Saria eta 111 Akademiaren sariak irabazi ditu, beste sari batzuen artean. Bere lanak hainbat hizkuntzatara itzuli dira. Bere ipuinak Best European Fiction 2017, The Penguin book of Spanish short stories eta beste hainbat antologietan argitaratu dira. Bere lanak zinema eta antzerkirako egokitu dira: Amaren eskuak nobelan oinarrituta, izen bereko pelikula egin zuen Mireia Gabilondo zuzendariak (2013), eta Ecografías ipuina antzerkirako moldatu zuen Ramón Bareak (2010).

Ha publicado tres libros de cuentos ––Hamabost zauri (2004), Zu bezain ahul (2007) y Ez naiz ni (2012)––, tres novelas ––Amaren eskuak (2006), Musika airean (2009) eta Aitaren etxea (2019)––, y un libro de poesía: Orain hilak ditugu (2015). La traducción al inglés de ‘Amaren eskuak’, ‘Her mother’s hands’, recibió el premio English PEN Translation Award, y con la novela ‘Aitaren etxea’ ha ganado el Euskadi Literatura Saria 2019 y los premios de la 111 Akademiaren, entre otros galardones. Sus obras han sido traducidas a varios idiomas. Sus cuentos han sido publicados en antologías como Best European Fiction 2017, The Penguin book of Spanish short stories y muchas otras. Sus obras han sido adaptadas al cine y al teatro: basada en la novela ‘Amaren eskuak’, la directora Mireia Gabilondo (2013) realizó la película homónima, y Ramón Barea (2010) adaptó el cuento ‘Ecografías’ al teatro.

Paloma Chen

Paloma Chen kazetaria, poeta eta idazlea da. Bere haurtzaroko esperientziek bere kazetaritza-ikerketa bultzatu zuten (Crecer en “un chino”), Espainian dauden txinatar jatorriko gazteei buruzkoa. Tusanaje gisako plataformekin kolaboratzen du, eta horiekin eta El País, El Salto edo La Marearen moduko hedabideekin batera, hainbat jardunaldi kultural antolatu ditu: hala nola, Txinako Diasporaren I. Topaketa Matadero Madriden, eta Transnational Migrant Platform-Europe. Kulturartekotasunari buruzko eta sentsibilizazio antiarrazista lantzeko formazio saioak eta tailerrak egin ditu hainbat erakunderentzat.

Paloma Chen es periodista, poeta y escritora. Las experiencias en su infancia impulsaron su investigación periodística “Crecer en ‘un chino’» sobre jóvenes de origen chino en España. Colabora con plataformas como Tusanaje, con la que ha organizado jornadas culturales como el I Encuentro de la Diáspora China en Matadero Madrid, o la Transnational Migrant Platform-Europe, y con medios como El País, El Salto o La Marea. Ha realizado formaciones y talleres de interculturalidad y sensibilización antirracista para diversas organizaciones.

Beatriz Egizabal

Periferiako oholtzetara igotzen da gehienbat. Kontalaria, pailazoa eta azken urteetan bakarrizketalaria.

Ingurumen ikasketak egin zituen, eta laborategian lanean zegoela, bidean kontalari tailer bat. Hor ikusi zuen bere hitz egiteko zaletasunak ibilbide artistikoa hartu zezakeela. Liburutegiek laborategiak baino gehiago asetzen zuten, eta haurrentzako kontalari lanetan hasi zen. Bat-batean, klown-a gurutzatu zitzaion, eta hor argi eta garbi ikusi zuen: sudur gorria gertu izaten saiatuko zen. OhiulariKlown taldeko partaidea izan zen, eta urte batzuk bertan eman ondoren, bere talde propioa sortu zuen : Kontukantoi.

Ordutik 1000 ipuin saio baino gehiago egin ditu, eta klown inprobisazio ugari jardunaldi eta hitzalditan. Azken urteetan bakarrizketak gehitu dizkio bere ohiko lanari.

Se sube, sobre todo, a los escenarios de la periferia. Narradora, payasa, y en los últimos años monologuista.

Realizó estudios de Medio Ambiente y mientras trabajaba en el laboratorio, un taller de narración en el camino. Ahí vio que su afición por hablar podía tomar un recorrido artístico. Las bibliotecas le saciaban más que el laboratorio, y empezó a trabajar de narradora para niñxs. De pronto se le cruzó el clown, y ahí lo vio claro: trataría de tener cerca la nariz roja. Formó parte del grupo OhiulariKlown, y tras unos años en él, formó su propio grupo: Kontukantoi.

Desde entonces ha realizado más de 1000 sesiones de cuentos, y numerosas improvisaciones de clown en jornadas y conferencias. En los últimos años ha añadido los monólogos a su trabajo habitual.

Brava

Bravaren set bat aurkezten den bakoitzean gaztetu egiten da bat, lehen aldiz “temoi bat” aurkitzearen sentsazio zoragarri hori murtxikatuz. Bere erritmoak dembow gordinenetik R&B-raino doaz, UK funkytik, afrofusiotik, cyberpopetik, funk dantzatik, trapetik, reggaetoitik pasaz… Baina benetan egiten duena da dena hartu, indarrez astindu, eta askatasunez dantza egitearen kilikaz gozaraztea. Energia ona!

Cuando unx presenta un set de Brava rejuvenece, masticando esa maravillosa sensación de descubrir un temón por primera vez. Sus ritmos van desde el dembow más bruto hasta el R&B más suave, pasando por el UK funky, afrofusión, cyberpop, baile funk, trap, reggaeton… Pero lo que realmente hace es coger todo, agitarlo con fuerza y hacer que disfrutes del cosquilleo de bailar libremente. Buena energía!