Feministaldia ’15

X. FEMINISTALDIA 15
#kontra
Abenduak 16-19 (Donostia)
16-19 de Diciembre (Donostia)
Diskurtso feminista ezarritako hegemonien aurkako borrokak ezaugarritzen du. Estatus quo-a egungo botere harremanak sortzen dituzten eta natural eta normalak balira bezala azaleratzen diren indarkeria amaigabeetan oinarritzen da. Azken finean, feminismoaren zereginetako bat indarkeria horiek desnaturalizatu eta botere harreman horiek irauliko dituzten marko teoriko eta praktikak sortzea izan da. Praktika feministak sortzen diren une berean, ezaugarri nagusia egiaren uste konbentzionalak kontraesanean jartzea duen jakintza multzo bat sortzen da. Feminismoa normalitatea eraikitzen zuten jakintza guzti horien aurka ekinez eraiki da.
El discurso feminista se caracteriza por su lucha contra las hegemonías establecidas. El estatus quo se asienta sobre convenciones que muestran como naturales y normales un sin fin de violencias que producen las actuales relaciones de poder. Una de las tareas del feminismo ha sido al fin y al cabo desnaturalizar esas violencias y producir marcos teóricos y prácticas que pudieran subvertir dichas relaciones de poder. Desde que surgen las prácticas feministas producen un conjunto de saberes cuya característica más esencial es que contradice las definiciones de verdad convencionales. El feminismo se ha constituido yendo en contra de todos aquellos saberes que construían la normalidad.

Lorena Cabnal

lorena-sitting

Lorena Cabnal feminista komutario maya-xinka indigena, Guatemala. Amismaxaj.

Lorena Cabnal, feminista comunitaria indígena mayaxinka, Guatemala. Amismaxaj.

Info + Feminismo Komunitarioaz // Más info sobre Feminismo comunitario

Magdalena Leon

magdalena-leon

‘Bizi ona’ kontzeptuaren inguruan azken urte hauetan lan egin duen ekonomilari feminista.

Economista feminista que en los último años ha trabajado en torno al concepto del ‘Buen vivir’

Info +

Antonio Centeno

antonio

Aniztasun funtzionala duten gorputzei ukatutako sexualitatea aldarrikatzen duen ‘Yes we fuck’ mugimendu eta dokumentaleko kidea.

Miembro del documenta y movimiento ‘Yes we fuck’ que reivindica la sexualidad negada a todos aquellos cuerpos con diversidad funcional.

info +

O.R.G.I.A

cabecera ORGIA

Disziplina ezberdinetako artista feministen kolektiboa.

Kolektibo de artistas feministas interdisciplinares.

info +

Cabello/Carceller

Cabello/Carceller  Helena Cabello eta Ana Carcellerrek osatutako artista kolektiboa da. Biak Madrilen bizi dira eta lan egiten dute, eta nazioarteko aitorpena dute genero gaietan zehazki lan egiteagatik.

Cabello/Carceller es un colectivo de artistas formado por Helena Cabello y Ana Carceller. Ambas viven y trabajan en Madrid y gozan de reconocimiento internacional por su especial interés en desarrollar la temática de género.

cabello

info +

Sahatsa Jauregi

Hainbat arlo eta disziplinetan ibilitako artista hernaniarra da Sahatsa Jauregi. Feministaldian ‘Ojo por ojo’ performancea aurkeztuko du.

Sahatsa Jauregi es una artista hernaniarra que trabaja varias disciplinas y campos. En Feministaldia nos presenta la performance ‘Ojo por ojo’.

sahats

info +

Magmadam

magmadam

Soinuan oinarrituriko bateria, soinu elektronikoak eta ahotsa nahastuz, PORNOISEa sortzen dute artistek.

Artistas experimentan con el sonido, mezclando la batería, sonidos electrónicos y voz produciendo PORNOISE.

Bandcamp.

Arantza Santesteban

arantza

1979an Iruñean jaioa. Historian lizentziatua da eta Zinema Dokumentalean diplomatua. Mugimendu feministako kidea eta preso ohia.

Nacida en Iruñea en 1979. Licenciada en Historia y Diplomada en Cine Documental. Parte del movimiento feminista y ex-presa.

+ info

Oihana Etxebarrieta

oihana

Kazetaria eta Bilgune Feministako kidea. Besteak beste, ‘Erlazio afektibo sexualak espetxe garaian askatasun (g)une?’ ikerketaren egilea.

Periodista y miembra de Bilgune Feminista. Entre otras cosas, autora de la investigación ‘Relaciones sexuales en época carcelaria ¿espacios/momentos de libertad?’.

info+

Zuriñe Rodríguez

zuriñe

Kazetaria, Mugimendu feministan murgildua eta UPV/EHUn ikerlari eta irakasle (ETAko emakumeen parte hartze politikoa aztertzen dabil).

Periodista, sumergida en el movimiento feminista e investigadora y profesora de UPV/EHU (Está investigando la participación política de las mujeres en ETA).

Judit Vidiella

judit

Zein ekarpen egin diezaiokete begirada eta praktika feministek pedagogiari? Ezagutza gorpuztuak; kontzientziazio kritikoaren esperientziak; afektibitatetik abiatutako ikasketa prozesuak; praktika kolaboratiboak; norberaren irudikapen prozesuak; materialtasun berri eta praktika performatiboetatik esperimentazioa…

¿Qué pueden aportar las miradas y prácticas feministas a la pedagogía? Saber
encarnado; experiencias de concienciación crítica; aprendizajes desde lo afectivo;
prácticas colaborativas; procesos de autorepresentación; experimentación desde
las prácticas performáticas y las nuevas materialidades…

Irene Arrarats

irene

Historian lizentziaduna. Berrian (eta lehen Egunkarian) euskara arduraduna. Berriaren estilo liburuaren zuzendaria. Euskaltzaindiko Hiztegi Batuko lantaldeko eta Exonomastika batzordeko kidea.

Lorea Agirre

lorea

Kazetari eta antropologoa da eta 2014tik Jakin aldizkariko zuzendaria. Euskararen eta euskal kulturaren inguruko ikerlaria eta euskalgintza eta feminismoaz entzun dugu azken aldian.

Periodista y antropóloga. Desde 2014 es directora de la revista Jakin. Investigadora sobre el euskera y la cultura vasca, y últimamente la hemos escuchado sobre euskalgintza y feminismo.

+info

Idurre Eskisabel

idurre

Kazetari eta antropologoa. Zutabegintzan erreferentea da, besteak beste ikuspegi feminista beti presente izateagatik.

Periodista y antropóloga. Es referente como columnista, entre otras cosas por tener siempre presente la prespectiva feminista.

info +

Erractus

erractus

Danele Sarriugarte, Jule Goikoetxea eta Kattalin Minerrek egindako performancea, oinarrian politika, feminismoa, ironia eta euskal literatura izanik.

Una performace realizada por Danele Sarriugarte, Jule Goikoetxea y Kattalin Miner que tiene como base la política, el feminismo, la ironía y la literatura vasca.

+ info